Hämta produktblad →
Kontakta en säljare →

Nytt portabelt mätinstrument

Metrum lanserar ett helt nytt portabelt mätinstrument som möter behovet av tillförlitliga mätningar i dagens elnät – Metrum PQX3-FR-P. Instrumentet är en vidareutveckling av Metrums senaste PQX3-plattform och uppfyller produktstandarder för Klass A elkvalitetsinstrument (PQI-A).

Instrumentet ger möjlighet till kvalificerad störningsanalys och mätning i högre frekvensområden, där nya störningar uppstår som ännu inte ingår i aktuella föreskrifter för spänningskvalitet. Det innebär att användaren får en heltäckande bild av hur elnätet ser ut – i förhållande till föreskrifter och långt utöver vad dessa innefattar.

Högsta mätprestanda

PQX3-FR-P har högsta mätprestanda och använder hög samplingsfrekvens med stöd för samtliga mätkanaler. Det gör det möjligt att fånga kortvariga och snabba störningar samt mäta betydligt högre frekvensområden där nya störningar introducerats på grund av exempelvis förnybara energikällor och laddstationer.

PQX3-portabla klarar att mäta i enlighet med gällande mätstandarder (Klass A) samt inom de områden där störningar idag skapas men som ännu inte är inkluderade i aktuella föreskrifter för elkvalitet.

Kraftfullt analysprogram

All mätdata kan enkelt analyseras både i realtid och som insamlad mätdata via den inkluderade programvaran Metrum PQX3 Controller. Programvaran hanterar flexibel konfiguration av mätinstrumenten utifrån aktuellt mätbehov. 

Användaren kan byta mellan olika anpassade vyer och därtill spara egna skräddar­sydda fönster som visar valbara mätparametrar, valda mätkanaler, realtidsvärden, händelsedata, vektordiagram och stapeldiagram för övertonsanalys.

PQX3-FR-P är ett kvalificerat mätinstrument för alla typer av mätningar i moderna elnät som innefattar transmissions- och distributionsnät, förnybara energikällor, industrimiljöer, laddstationer, datacenter och mycket mer …

Mer information och produktblad finns på Metrums webbsida →