Göteborgsföretaget Metrum utvecklar lösningar för att mäta elkvalitet, bland annat med hjälp av AI. Deras kunder finns i flera världsdelar. Här berättar de om sin verksamhet och delar med sig av några erfarenheter och tips för andra exportintresserade företag.
Länk till artikeln

Göteborgsföretaget Metrum utvecklar lösningar för att mäta elkvalitet, bland annat med hjälp av AI. Deras kunder finns i flera världsdelar. Här berättar de om sin verksamhet och delar med sig av några erfarenheter och tips för andra exportintresserade företag.

Länk till artikeln