Metrum utvecklar just nu en ny lösning för snabb identifiering av registrerade fel i Metrums PQ-system. Det nya klassificeringssystemet bygger på neurala nätverk och djupinlärning.

Till skillnad ifrån tidigare AI-system används flera djupa lager av artificiella neuroner som successivt skjuter information fram och tillbaka. Nätverket kan självständigt bedöma vilka attribut av en störning som är relevanta och därefter presentera säkra analyser.

Med hjälp av inspelad PQ-data från system runtom i världen har Metrums nya AI-lösning lärts upp för att snabbt och enkelt kunna presentera sannolika feltyper för användaren. Just nu pågår en utvärderingsfas där systemet testas mot data hos ett svenskt elnätsbolag.

För mer information, kontakta Sebastian Östnell, AI-utvecklare på Metrum.