Namn Organisation
En deltagare från ALE EL
En deltagare från Bjäre Kraft ek. för.
En deltagare från Borgholm Energi AB
En deltagare från Bravida
En deltagare från Dala Energi AB
En deltagare från Gotlands Elnät AB
En deltagare från Gävle Energi
En deltagare från Göteborg Energi Nät AB
En deltagare från HEMAB
En deltagare från Jönköping energi
En deltagare från Kristinehamns Elnät AB
En deltagare från Ljungby Energinät AB
En deltagare från Mälarenergi Elnät AB
En deltagare från Mälarenergi Elnät AB
En deltagare från Nacka Energi AB
En deltagare från Sca Obbola
En deltagare från Skövde Energi AB
En deltagare från Södra Hallands Kraft ek för
En deltagare från Tekniska verken Katrineholm Nät AB
En deltagare från Tekniska verken Linköping Nät AB
En deltagare från Umeå Energi
En deltagare från Umeå Energi Elnät AB
En deltagare från Varbergsortens elkraft
En deltagare från Varbersortens Elkraft ek för
En deltagare från Vattenfall Eldistribution AB
En deltagare från Växjö Energi
En deltagare från Växjö Energi Elnät
En deltagare från Växjö Energi Elnät AB
En deltagare från Åbo Energi Elnät Ab
En deltagare från Ålands elandelslag
En deltagare från Ålem Energi AB
En deltagare från Övik Energi
Totalt 32 deltagare

Proaktiv mätning i lågspänningsnät

Webbsänt seminarium · 2022-11-08

Klicka här för att ansluta till mötet →

Välkommen till ett seminarium om nya lösningar för proaktiva mätningar i lågspänningsnät, inklusive solcellsanläggningar och laddstationer. Vi tittar också på nätstationsmätning med hjälp av Metrum SC FR, intermittenta fel, fellokalisering, störningsklassificering, lösning, fördelar med mera.

Praktisk information

Datum: Tisdag den 8 november 2022
Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna
Upplysningar:

Frågor besvaras av Robert Olofsson, ro@metrum.se