Nu finns det en helt ny version av Metrum programvara med funktioner som snabbar upp systemet och gör det lättare att analysera data. Programvaran är tillgänglig för våra kunder med serviceavtal.

Om du har tecknat ett serviceavtal så ber vi dig kontakta support för att få tillgång till vår nedladdningsyta med nytt lösenord. Det går också bra att kontakta oss om du inte har ett serviceavtal men vill veta mer om vad det innebär.

Du når oss på telefonnummer 031-712 63 50 eller via mejl till support@metrum.se.

Observera att den nya programvaran skiljer sig något från den föregående versionen vilket bland annat innebär att databasen behöver struktureras om i samband med installationen. Installation och uppdatering kan ta lång tid – alltifrån någon timme till något eller några dygn beroende på databasens storleken. Pausa därför all nedladdning av data och gör en backup av databasen innan uppdateringen utförs.

Vi hoppas att den nya programvaran kommer bidra till att ytterligare öka nyttan och värdet av våra lösningar. Kontakta gärna oss om du har frågor eller kommentarer!