Metrum har igen mottagit ett finansiellt bidrag från Swedfund för att fortsätta sin framgångsrika internationella expansion. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Deras mål är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Etableringsstödet via Swedpartnership gör det möjligt att sätta av de resurser som krävs för att bygga stabila, långsiktiga och fruktbara relationer.

Metrum har igen mottagit ett finansiellt bidrag från Swedfund för att fortsätta sin framgångsrika internationella expansion. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Deras mål är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Etableringsstödet via Swedpartnership gör det möjligt att sätta av de resurser som krävs för att bygga stabila, långsiktiga och fruktbara relationer.