Marknadsledande lösningar för elkvalitetmätning

Metrum utvecklar världsledande systemlösningar för mätning av energi och elkvalitet, och erbjuder sina kunder banbrytande innovationer baserade på egna forskningsprojekt. Tack vare artificiell intelligens kan Metrum erbjuda nästa generations lösningar inom elkvalitetmätning, skräddarsytt efter kundens unika behov.

Skräddarsydda lösningar arrow_forward

Metrum erbjuder sina kunder skräddarsydda helhetslösningar för elkvalitetmätning, där kundens unika behov utgör beslutsgrund för den levererade lösningen.

Instrument arrow_forward

Metrum levererar flertalet marknadsledande mätinstrument för energi och elkvalitet, med unik och maximal prestanda.

Systemapplikation arrow_forward

Tack vare Metrums omfattande systemapplikation erbjuds kunden en enkel överblick av avancerade elkvalitetanalyser.

Metrums kunder

Copperbelt Energy arrow_forward

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

Sandvik arrow_forward

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Branscher

Dagens moderna elsystem innefattar helt nya tekniska lösningar vilka skapar en mer komplex elmiljö. Med stigande energipriser ställs ökande krav från såväl energibolag som slutförbrukare om både tillförlitlig leveranskvalitet och optimal elkvalitet, detta för att utrustningen skall fungera tillfredställande i sin miljö. I slutändan leder båda dessa områden till kostnadsbesparingar.

Metrums intelligenta mätsystem ger en lösning för detta inom en rad olika områden, såsom energibolag, industri, förnybar energi, fastigheter, den marina sektorn, med flera.

Läs mer om Metrums olika uppdrag inom dessa branscher här.

Aktuellt

februari 6, 2019Allmänna nyheter

Svenska staten stöder Metrum

Metrum har igen mottagit ett finansiellt bidrag från Swedfund för att fortsätta sin framgångsrika internationella expansion. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Deras mål är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Etableringsstödet via Swedpartnership gör det möjligt att sätta av de resurser som krävs för att bygga stabila, långsiktiga och fruktbara relationer. arrow_forward

december 12, 2018Allmänna nyheter

Metrum, ser till att förnybar energi produktion kan säkert och effektivt installeras i elnätet, med hjälpa av energilagring (ACES) och mönsterigenkänning (AI)

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklings projektet ACES som Metrum leder har nu startat. https://www.acesproject.eu/ . Metrum som projektledare tillsammans med sex andra företag och organisationer från Sverige, Norge och Tyskland, kommer leverera Adaptiv Kontroll av Energilagring. Detta resulterar i ett fortsatt stabilt och effektiv elnät när förnybar energi produktion adderas till elnätet, med hjälp av energilagringsteknologier. Metrum fortsätter att vara den globala ledaren inom mätning av energi- och elkvalitet. arrow_forward

Om oss

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Detta innebär att vi vill:

  • Leverera svar, inte frågor
  • Tillföra mervärden i befintliga system
  • Skapa moduluppbyggda standardlösningar
  • Utveckla normenliga produkter
  • Tillföra maximal information med minimal mängd data
  • Skapa produkter med unik prestanda till bästa möjliga pris