Aktuellt

augusti 22, 2019Allmänna nyheter

VÄLKOMMEN TILL INSPIRERANDE  ENERGIEFFEKTIVISERINGSDAGAR FÖR INDUSTRI 2019

Energieffektiviseringsdagarna bjuder på ett fullspäckat program med elkvalitetsutbildning riktad mot industri, flera kunniga talare inom området energieffektivisering, elkvalitet och driftoptimering samt djupare förståelse för olika system och möjligheter som finns inom området. Dessutom erbjuds ni en rundtur hos en av Sveriges största industrier, Sandvik SMT, där ni får se hur de arbetar med att få bättre kontroll på sitt elnät och uppnå minskad energiförbrukning för att nå ekonomiska besparingar och miljömål. TID & PLATS Lunch till lunch, arrow_forward

juli 3, 2019Allmänna nyheter

Metrum inbjuden av utrikesminister - EU-integration av västra Balkan.

Möjligheter inom energi och elinfrastruktur i länderna på västra Balkan. Metrum var inbjuden av Sveriges utrikesminister Margot Wallström för att den 24 juni delta i en panel om ekonomisk utveckling i västra Balkan, som en del av en EU-integration. En panel som introducerades av Sveriges utrikesminister Ann Linde, där ministrar från västra Balkan diskuterade och lyfte fram intresset och betydelsen av investeringar i förnybar energi samt nätinfrastrukturen. Förutom intressant input från Metrum om vikten av mätning av energikvalitet i energitransitionen deltog ABB, arrow_forward

Marknadsledande lösningar för elkvalitetmätning

Metrum utvecklar världsledande systemlösningar för mätning av energi och elkvalitet, och erbjuder sina kunder banbrytande innovationer baserade på egna forskningsprojekt. Tack vare artificiell intelligens kan Metrum erbjuda nästa generations lösningar inom elkvalitetmätning, skräddarsytt efter kundens unika behov.

Skräddarsydda lösningar arrow_forward

Metrum erbjuder sina kunder skräddarsydda helhetslösningar för elkvalitetmätning, där kundens unika behov utgör beslutsgrund för den levererade lösningen.

Instrument arrow_forward

Metrum levererar flertalet marknadsledande mätinstrument för energi och elkvalitet, med unik och maximal prestanda.

Systemapplikation arrow_forward

Tack vare Metrums omfattande systemapplikation erbjuds kunden en enkel överblick av avancerade elkvalitetanalyser.

Metrums kunder

Copperbelt Energy arrow_forward

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

Sandvik arrow_forward

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Branscher

Dagens moderna elsystem innefattar helt nya tekniska lösningar vilka skapar en mer komplex elmiljö. Med stigande energipriser ställs ökande krav från såväl energibolag som slutförbrukare om både tillförlitlig leveranskvalitet och optimal elkvalitet, detta för att utrustningen skall fungera tillfredställande i sin miljö. I slutändan leder båda dessa områden till kostnadsbesparingar.

Metrums intelligenta mätsystem ger en lösning för detta inom en rad olika områden, såsom energibolag, industri, förnybar energi, fastigheter, den marina sektorn, med flera.

Läs mer om Metrums olika uppdrag inom dessa branscher här.

Om oss

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Detta innebär att vi vill:

  • Leverera svar, inte frågor
  • Tillföra mervärden i befintliga system
  • Skapa moduluppbyggda standardlösningar
  • Utveckla normenliga produkter
  • Tillföra maximal information med minimal mängd data
  • Skapa produkter med unik prestanda till bästa möjliga pris