Aktuellt

oktober 2, 2020Allmänna nyheter

Succé för Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”!

Vid 2020-års början lanserades Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”. Lösningen har tagits emot mycket väl från våra kunder och upplevs av många som ett väldigt användarvänligt och tidsbesparande upplägg. Metrum Cloud säljs som en tjänst där Metrum administrerar samtliga systemdelar inklusive möjligheten att få hjälp med konfiguration av installerade mätinstrument, addera nya användare samt vid behov även lägga till nya applikationer. Därtill ansvarar Metrum för kontinuerlig driftkontroll samt för löpande uppgraderingar av systemet och tillhörande applikationer. arrow_forward

augusti 31, 2020Allmänna nyheter

Ny ”Plug-&-Play” fjärrövervakad nätanalys för lågspänningsnät (LSP SCADA) - Metrum och AddSecure

Metrum och AddSecure har inlett ett framgångsrikt samarbete när det gäller ”Plug-&-Play” paketlösningar med fjärrövervakade elkvalitetsmätare. Lösningen ger möjlighet till snabb och enkel installation och driftsättning för kvalificerad mätning och analys av elkvalitet i t.e.x. nätstationer, laddstationer, solcellsanläggningar mm. Dagens lågspänningselnät börjar redan belastas och påverkas av allt från elbilsladdare till solcellsanläggningar och lösningen ger möjlighet till att hålla betydligt bättre koll på lokala delar av elnätet och att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka de flaskhalsar som riskerar att uppstå. arrow_forward

juni 12, 2020Allmänna nyheter

Chiles transmissionsnät utrustas med Metrums mätsystem

Det chilenska stamnätsbolaget (TSO) Colbún Transmisión S.A. har valt Metrum som leverantör av mätsystem för kontinuerlig övervakning och analys av elkvalitet i ett antal prioriterade fördelningsstationer (400 kV). Upphandlingen avser Metrums senaste mätinstrument PQX3-FR som kombinerar normenlig elkvalitetsmätning (Klass A) med kvalificerad störningsanalys för att fånga allt från intermittenta fel i elnätet till störningar i högre frekvensområden. All mätdata kommer samlas in och analyseras via Metrums centrala övervakningssystem Metrum PQ Controller DB. Utöver elkvalitetsmätning på strategiska mätpunkter så är syftet även att visualisera energianvändningen av elnätet för att möjliggöra effektiv planering och förebyggande underhåll. arrow_forward

Marknadsledande lösningar för elkvalitetmätning

Metrum utvecklar världsledande systemlösningar för mätning av energi och elkvalitet, och erbjuder sina kunder banbrytande innovationer baserade på egna forskningsprojekt. Tack vare artificiell intelligens kan Metrum erbjuda nästa generations lösningar inom elkvalitetmätning, skräddarsytt efter kundens unika behov.

Skräddarsydda lösningar arrow_forward

Metrum erbjuder sina kunder skräddarsydda helhetslösningar för elkvalitetmätning, där kundens unika behov utgör beslutsgrund för den levererade lösningen.

Instrument arrow_forward

Metrum levererar flertalet marknadsledande mätinstrument för energi och elkvalitet, med unik och maximal prestanda.

Systemapplikation arrow_forward

Tack vare Metrums omfattande systemapplikation erbjuds kunden en enkel överblick av avancerade elkvalitetanalyser.

Metrums kunder

Copperbelt Energy arrow_forward

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

Sandvik arrow_forward

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Branscher

Dagens moderna elsystem innefattar helt nya tekniska lösningar vilka skapar en mer komplex elmiljö. Med stigande energipriser ställs ökande krav från såväl energibolag som slutförbrukare om både tillförlitlig leveranskvalitet och optimal elkvalitet, detta för att utrustningen skall fungera tillfredställande i sin miljö. I slutändan leder båda dessa områden till kostnadsbesparingar.

Metrums intelligenta mätsystem ger en lösning för detta inom en rad olika områden, såsom energibolag, industri, förnybar energi, fastigheter, den marina sektorn, med flera.

Läs mer om Metrums olika uppdrag inom dessa branscher här.

Om oss

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Detta innebär att vi vill:

  • Leverera svar, inte frågor
  • Tillföra mervärden i befintliga system
  • Skapa moduluppbyggda standardlösningar
  • Utveckla normenliga produkter
  • Tillföra maximal information med minimal mängd data
  • Skapa produkter med unik prestanda till bästa möjliga pris