Aktuellt

april 28, 2020Allmänna nyheter

Framsteg inom Metrums ACES-projekt

Metrum leder sedan 2019 EUprojektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där Metrums AI-tjänst PQ4cast har vidareutvecklats för optimering och styrning av energilager. Tillsammans med Metrums mätinstrument har den nya AI-lösningen installerats i projektets demonstratormiljöer och nyligen även hos Umeå Energi. Umeå Energi har definierat ett antal prioriterade mätpunkter för löpande prognoser, fördjupad dataanalys och utvärdering av bland annat spänningsvariationer och reaktiv effekt. Speciellt fokus ägnas åt nätområden med större mängd förnyelsebara energikällor för att utreda hur mätdata i framtiden kan användas för styrning av energilager. arrow_forward

mars 5, 2020Allmänna nyheter

Metrum utsedd till leverantör i stor internationell upphandling- Elkvalitetsmätsystem till ADANI ELECTRICITY i Indien!

Metrum har nyligen vunnit en stor internationell upphandling av Elkvalitets/övervaknings-system till ADANI ELECTRICITY i Indien. Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) är ett helägt dotterbolag till Adani Transmission Ltd bildat genom förvärv av Reliance Infrastructure Limiteds integrerade produktions-, transmissions- och distributionsverktyg som driver Mumbai city. Distributionsnätet sträcker sig över nära 1000 kvadratkilometer och tillgodoser elbehovet för över 2,9 miljoner kunder idag. Upphandlingen innehöll två separata delar, elkvalitetssinstrument (klass A) och ett centralt övervakningssystem för elkvalitet. Metrum valdes ut som både huvudleverantör av instrumenten samt för att tillhandahålla det centraliserade klient/serversystem som används av hundratals driftingenjörer och ansvariga Chefer på Adani Electrity. arrow_forward

februari 9, 2020Allmänna nyheter

Metrum Academy släpper nu aktuella datum för våra nya utbildningstillfällen inom elkvalitet under 2020!

Vi välkomnar såväl befintliga kunder som övriga intresserade till att delta på Metrums sedan tidigare mycket populära grundläggande elkvalitetsutbildningar som genomförs tillsammans med Högskolan i Borås. Utbildningarna leds av Peter Axelberg (Ph.D) tillsammans med Metrums personal och innefattar såväl teori som praktiska mätningar och laboratorie-övningar inkluderat exempel på olika laster och felkällor relaterade till elkvalitet. Kursinformation/anmälan (pdf) arrow_forward

Marknadsledande lösningar för elkvalitetmätning

Metrum utvecklar världsledande systemlösningar för mätning av energi och elkvalitet, och erbjuder sina kunder banbrytande innovationer baserade på egna forskningsprojekt. Tack vare artificiell intelligens kan Metrum erbjuda nästa generations lösningar inom elkvalitetmätning, skräddarsytt efter kundens unika behov.

Skräddarsydda lösningar arrow_forward

Metrum erbjuder sina kunder skräddarsydda helhetslösningar för elkvalitetmätning, där kundens unika behov utgör beslutsgrund för den levererade lösningen.

Instrument arrow_forward

Metrum levererar flertalet marknadsledande mätinstrument för energi och elkvalitet, med unik och maximal prestanda.

Systemapplikation arrow_forward

Tack vare Metrums omfattande systemapplikation erbjuds kunden en enkel överblick av avancerade elkvalitetanalyser.

Metrums kunder

Copperbelt Energy arrow_forward

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

Sandvik arrow_forward

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Branscher

Dagens moderna elsystem innefattar helt nya tekniska lösningar vilka skapar en mer komplex elmiljö. Med stigande energipriser ställs ökande krav från såväl energibolag som slutförbrukare om både tillförlitlig leveranskvalitet och optimal elkvalitet, detta för att utrustningen skall fungera tillfredställande i sin miljö. I slutändan leder båda dessa områden till kostnadsbesparingar.

Metrums intelligenta mätsystem ger en lösning för detta inom en rad olika områden, såsom energibolag, industri, förnybar energi, fastigheter, den marina sektorn, med flera.

Läs mer om Metrums olika uppdrag inom dessa branscher här.

Om oss

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Detta innebär att vi vill:

  • Leverera svar, inte frågor
  • Tillföra mervärden i befintliga system
  • Skapa moduluppbyggda standardlösningar
  • Utveckla normenliga produkter
  • Tillföra maximal information med minimal mängd data
  • Skapa produkter med unik prestanda till bästa möjliga pris