februari 6, 2019Allmänna nyheter

Svenska staten stöder Metrum

Metrum har igen mottagit ett finansiellt bidrag från Swedfund för att fortsätta sin framgångsrika internationella expansion. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Deras mål är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Etableringsstödet via Swedpartnership gör det möjligt att sätta av de resurser som krävs för att bygga stabila, långsiktiga och fruktbara relationer. arrow_forward

december 12, 2018Allmänna nyheter

Metrum, ser till att förnybar energi produktion kan säkert och effektivt installeras i elnätet, med hjälpa av energilagring (ACES) och mönsterigenkänning (AI)

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklings projektet ACES som Metrum leder har nu startat. https://www.acesproject.eu/ . Metrum som projektledare tillsammans med sex andra företag och organisationer från Sverige, Norge och Tyskland, kommer leverera Adaptiv Kontroll av Energilagring. Detta resulterar i ett fortsatt stabilt och effektiv elnät när förnybar energi produktion adderas till elnätet, med hjälp av energilagringsteknologier. Metrum fortsätter att vara den globala ledaren inom mätning av energi- och elkvalitet. arrow_forward

november 12, 2018Allmänna nyheter

Utvecklingsingenjör – Signalbehandling och mätsystem.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla signalbehandlingsalgoritmer och programvara för framtidens produkter för mätning och analys av eldistributionsnätet. Du kommer att ingå i Metrums utvecklingsteam, som förutom teknisk chef består av hård- och mjukvaruutvecklare. På Metrum arbetar vi agilt och med stor flexibilitet där fokus ligger på att leverera konkurrenskraftiga produkter med hög kvalitet. Detta förutsätter att alla medarbetare är medvetna om de övergripande målen med utvecklingen. Du är bra på att leverera lösningar baserade på ibland lösa specifikationer, arrow_forward