januari 11, 2021Allmänna nyheter

Nya framsteg inom Metrums ACES-projekt – övergripande kontrollsystem för energilager!

Metrum är inititavtagare och ledare av ERA-Net projektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där syftet är att på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt nyttja energilager till att stödja det moderna elnätet med hjälp av prognostisering och mönsterigenkänning av olika typer av elkvalitetsdata. Följande film förklarar närmre vad vi och våra projektpartners strävar efter att uppnå.   arrow_forward

oktober 2, 2020Allmänna nyheter

Succé för Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”!

Vid 2020-års början lanserades Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”. Lösningen har tagits emot mycket väl från våra kunder och upplevs av många som ett väldigt användarvänligt och tidsbesparande upplägg. Metrum Cloud säljs som en tjänst där Metrum administrerar samtliga systemdelar inklusive möjligheten att få hjälp med konfiguration av installerade mätinstrument, addera nya användare samt vid behov även lägga till nya applikationer. Därtill ansvarar Metrum för kontinuerlig driftkontroll samt för löpande uppgraderingar av systemet och tillhörande applikationer. arrow_forward

augusti 31, 2020Allmänna nyheter

Ny ”Plug-&-Play” fjärrövervakad nätanalys för lågspänningsnät (LSP SCADA) – Metrum och AddSecure

Metrum och AddSecure har inlett ett framgångsrikt samarbete när det gäller ”Plug-&-Play” paketlösningar med fjärrövervakade elkvalitetsmätare. Lösningen ger möjlighet till snabb och enkel installation och driftsättning för kvalificerad mätning och analys av elkvalitet i t.e.x. nätstationer, laddstationer, solcellsanläggningar mm. Dagens lågspänningselnät börjar redan belastas och påverkas av allt från elbilsladdare till solcellsanläggningar och lösningen ger möjlighet till att hålla betydligt bättre koll på lokala delar av elnätet och att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka de flaskhalsar som riskerar att uppstå. arrow_forward

juni 12, 2020Allmänna nyheter

Chiles transmissionsnät utrustas med Metrums mätsystem

Det chilenska stamnätsbolaget (TSO) Colbún Transmisión S.A. har valt Metrum som leverantör av mätsystem för kontinuerlig övervakning och analys av elkvalitet i ett antal prioriterade fördelningsstationer (400 kV). Upphandlingen avser Metrums senaste mätinstrument PQX3-FR som kombinerar normenlig elkvalitetsmätning (Klass A) med kvalificerad störningsanalys för att fånga allt från intermittenta fel i elnätet till störningar i högre frekvensområden. All mätdata kommer samlas in och analyseras via Metrums centrala övervakningssystem Metrum PQ Controller DB. Utöver elkvalitetsmätning på strategiska mätpunkter så är syftet även att visualisera energianvändningen av elnätet för att möjliggöra effektiv planering och förebyggande underhåll. arrow_forward