juni 12, 2020Allmänna nyheter

Chiles transmissionsnät utrustas med Metrums mätsystem

Det chilenska stamnätsbolaget (TSO) Colbún Transmisión S.A. har valt Metrum som leverantör av mätsystem för kontinuerlig övervakning och analys av elkvalitet i ett antal prioriterade fördelningsstationer (400 kV). Upphandlingen avser Metrums senaste mätinstrument PQX3-FR som kombinerar normenlig elkvalitetsmätning (Klass A) med kvalificerad störningsanalys för att fånga allt från intermittenta fel i elnätet till störningar i högre frekvensområden. All mätdata kommer samlas in och analyseras via Metrums centrala övervakningssystem Metrum PQ Controller DB. Utöver elkvalitetsmätning på strategiska mätpunkter så är syftet även att visualisera energianvändningen av elnätet för att möjliggöra effektiv planering och förebyggande underhåll. arrow_forward

april 28, 2020Allmänna nyheter

Framsteg inom Metrums ACES-projekt

Metrum leder sedan 2019 EUprojektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där Metrums AI-tjänst PQ4cast har vidareutvecklats för optimering och styrning av energilager. Tillsammans med Metrums mätinstrument har den nya AI-lösningen installerats i projektets demonstratormiljöer och nyligen även hos Umeå Energi. Umeå Energi har definierat ett antal prioriterade mätpunkter för löpande prognoser, fördjupad dataanalys och utvärdering av bland annat spänningsvariationer och reaktiv effekt. Speciellt fokus ägnas åt nätområden med större mängd förnyelsebara energikällor för att utreda hur mätdata i framtiden kan användas för styrning av energilager. arrow_forward

mars 5, 2020Allmänna nyheter

Metrum utsedd till leverantör i stor internationell upphandling- Elkvalitetsmätsystem till ADANI ELECTRICITY i Indien!

Metrum har nyligen vunnit en stor internationell upphandling av Elkvalitets/övervaknings-system till ADANI ELECTRICITY i Indien. Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) är ett helägt dotterbolag till Adani Transmission Ltd bildat genom förvärv av Reliance Infrastructure Limiteds integrerade produktions-, transmissions- och distributionsverktyg som driver Mumbai city. Distributionsnätet sträcker sig över nära 1000 kvadratkilometer och tillgodoser elbehovet för över 2,9 miljoner kunder idag. Upphandlingen innehöll två separata delar, elkvalitetssinstrument (klass A) och ett centralt övervakningssystem för elkvalitet. Metrum valdes ut som både huvudleverantör av instrumenten samt för att tillhandahålla det centraliserade klient/serversystem som används av hundratals driftingenjörer och ansvariga Chefer på Adani Electrity. arrow_forward

februari 9, 2020Allmänna nyheter

Metrum Academy släpper nu aktuella datum för våra nya utbildningstillfällen inom elkvalitet under 2020!

Vi välkomnar såväl befintliga kunder som övriga intresserade till att delta på Metrums sedan tidigare mycket populära grundläggande elkvalitetsutbildningar som genomförs tillsammans med Högskolan i Borås. Utbildningarna leds av Peter Axelberg (Ph.D) tillsammans med Metrums personal och innefattar såväl teori som praktiska mätningar och laboratorie-övningar inkluderat exempel på olika laster och felkällor relaterade till elkvalitet. Kursinformation/anmälan (pdf) arrow_forward

januari 15, 2020Allmänna nyheter

Metrum utökar utvecklings- och försäljningsteamet och välkomnar Ia Almström som ny SW Team Lead och Johan Stenfeldt som ny Teknisk säljare i Sverige!

Metrum har under 2019 haft en stor tillväxt i Norden och Sverige och har inför 2020 utökat försäljningsteamet med Johan Stenfeldt som tillträtt ny tjänst som teknisk säljare. Johan kommer huvudsakligen att fokusera på försäljning i Södra & Västra Sverige och arbeta tätt tillsammans med Peter Bratt (försäljningsansvarig Norden) och Amrish Kubavat (KAM/Industri). Metrums systemlösning innefattar idag en mängd olika applikationer inom allt från analysprogram, statistikmoduler, rapportverktyg, realtidsapplikationer, GIS, WEB-applikationer och därtill avancerade AI-applikationer (PQ4Cast). Det finns ett mycket stort intresse för vidareutveckling av Metrums applikationer inom samtliga områden och därtill integration med nätbolags- och industriers övriga systemlösningar vilket ingår i Metrums utvecklingsplan. arrow_forward