Kunder

Bland Metrums kunder återfinns såväl multinationella företag som svenska lokala elnätsleverantörer. Nedan kan du läsa mer om några av de projekt där Metrum levererat intelligenta lösningar i världsklass.

Sandvik arrow_forward

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem.

Falbygdens Energi arrow_forward

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Ojämna flöden i elnätet och frekventa störningar i produktionen ökar behovet av bra informationsunderlag för reglering och styrning. Därför satsar Falbygdens Energi på att mäta elkvalitet.

Trafikverket arrow_forward

I ett pilotprojekt med Trafikverket har energibesparingar på 5-6 GWh per år identifierats, vilket motsvarar cirka fem miljoner kronor. Projektet gäller mätning och justering i fyra omformarstationer i Skåne – det finns ytterligare 44 stationer i det svenska järnvägsnätet.

Copperbelt Energy arrow_forward

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer, och samtidigt sänka sina kostnader.

Sundsvall Elnät arrow_forward

Med hjälp av skräddarsydda lösningar för elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät tillgång till bättre information om händelser i nätet. Samtidigt har avläsningen blivit enklare och mer tillförlitlig.

Höganäs Energi AB arrow_forward

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.