Trafikverket

I ett pilotprojekt med Trafikverket har energibesparingar på 20 GWh per år identifierats, vilket motsvarar 10-15 miljoner kronor. Metrum har levererat övergripande mätsystem (Metrum PQ Controller) samt mätinstrument till samtliga 44 omformarstationer i det svenska järnvägsnätet.