Tidaholms Energi

Tidaholms Energi gör en omfattande satsning på att mäta elkvalitet och detektera störningar. Bland vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

Falbygdens Energi

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Falbygdens Energi satsar på att mäta elkvalitet för att få bättre informationsunderlag för reglering och styrning.