Webbaserad analys av elkvalitet

Management Web Reports skapar enkel och överskådlig tillgång till data om elkvalitet, störningar och avbrott – direkt i webbläsaren. Driftpersonal och kundtjänst får snabb information för att kunna åtgärda fel och besvara frågor, medan företagsledning och nätplanering kan ta del av tydliga beslutsunderlag i form av statistik och rapporter.

https://metrum.se/content/uploads/2018/07/thumbnails/support-1850-1000x0.jpg