Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.
Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.
– Vi har arbetat med Artificiell Intelligens för att förutspå vad som kommer att hända i elnäten.

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.

– Vi har arbetat med Artificiell Intelligens för att förutspå vad som kommer att hända i elnäten. Men den kunskapen kan beslut fattas med ett mycket bättre underlag och på så vis kan nätägarna göra stora besparingar. Samtidigt får konsumenten en säkrare leverans av el. Med nyemissionen kan vi fortsätta att utveckla vår nya instrumentplattform PQX3 som är förberedd för big data och AI samtidigt som vi fokuserar på att vara aktiva på en växande global marknad, säger Magnus Andersson, CEO på Metrum.

Metrum är marknadsledande i Sverige med över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag som användare av Metrums lösningar i form av energi- och elkvalitetsinstrument och tillhörande mjukvaruapplikationer. Med ett tillskott på 26 MSEK ska Metrum fokusera på två områden, fortsatt utveckling av sina mätinstrument och system med AI samt global expansion.

– Vi ser ett oerhört stort intresse för våra lösningar, inte minst i utvecklingsländer och framförallt i de afrikanska länderna. Vi har bland annat lyckats mycket väl i Zambia. Den här typen av länder har generellt sätt mycket hårdare lagkrav och regleringar, vilket gör att våra produkter blir ett måste för att exempelvis undvika strömavbrott flera gånger om dagen, vilket tyvärr är vanligt i många av utvecklingsländerna. Samtidigt finns det ett mycket stort globalt intresse för att i större utsträckning kunna kontrollera kvaliteten av elen i takt med att man introducerar ny oprövad teknik, så som elbilar i elnäten, säger Magnus Andersson.

Det är Metrums största ägare K-Svets Venture som nu ökar sin ägarandel genom den senaste nyemissionen, där Metrum tar in totalt 26 Mkr. Även statliga Almi Invest finns med som ägare i bolaget.