Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. 
Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.
– Det här är en mycket viktig första referensorder för oss i Indien. Här är elnätet under full utbyggnad och uppgradering.

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. 

Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

– Det här är en mycket viktig första referensorder för oss i Indien. Här är elnätet under full utbyggnad och uppgradering. Affären visar att vi kan tillföra stort värde i den fortsatta utvecklingen av elnäten. Som i många länder i världen, är nu inte produktion och generering av el den stora utmaningen. Istället är det att leverera elen ut till kunderna, där användandet av elen blir alltmer komplext samtidigt som förnybar energi produceras i allt större utsträckning. Att ha god kontroll över kvaliteten på elen, se trender i elnätet och agera innan strömavbrott skadar kritisk utrustning blir alltmer viktigt, säger Magnus Andersson VD på Metrum.

Metrum har varit aktiva i Indien i flera år, och denna affären var möjlig att skapa mycket tack vare långsiktighet och uthållighet från svenska staten. Metrum har deltagit i Energimyndighetens program India-Sweden Innovations´ Accelerator (ISIA) i Indien samt fått ytterligare stöd från Energimyndigheten och Swedfund för att bland annat utföra demonstrationsprojekt i Indien. Metrum är dessutom det enda svenska företaget som är med i Tata Power Delhi Smart Grid demo center, en installation som invigdes av energiminister Ibrahim Baylan och Sveriges ambassadör i Indien, koordinerat av Business Sweden.

– Affären Metrum gjort med Tata Power är ett tydligt exempel på effekter av när samspelet mellan ett mindre svenskt företag och svenska staten, bland annat Energimyndigheten, har fungerat på ett fantastiskt sätt. ISIA-programmet har utvecklats till en bra plattform för att sprida svensk energiinnovation ut i världen, säger Ludvig Lindström, programansvarig på Energimyndigheten.

Indien har ett enormt behov av att öka elkvaliteten i deras stora elnät och Tata Power är en av de aktörer som ligger längst fram i utvecklingen.

– Tata Power är ett av de främsta indiska elnätsbolagen och vi har en dialog med många fler elnätsbolag i Indien tillsammans med vår lokala partner Solvina India, även det ett ursprungligen svenskt företag. Det är ingen tvekan om att Metrum, som är marknadsledande i Sverige, har den ledande lösningen och att vi är mycket konkurrenskraftiga här i Indien. Inte bara med våra mätinstrument och mjukvaruapplikationer, utan även med vår kompetens inom området, säger Rebecka Andreasson, säljansvarig i Indien.

För mer information:

Magnus Andersson, vd Metrum AB, tfn +46 (0) 707 – 77 85 38

Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 – 46 25 79

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer. Det möjliggör för Metrums kunder analysera i syfte att sedan kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.