Finska Trafikledsverket (Väylävirasto) har valt Metrum för övervakning och kontroll av järnvägssystemet i Finland.

Väylävirasto fokuserar på tillförlitlig och kostnadseffektiv drift av järnvägsnätet genom ökad övervakning och kontroll. En viktig del i denna ambition har varit att installera Metrum PQ Controller och PQX3-instrument i järnvägsnätets transformatorstationer.

Med nya dynamiska kontrollfunktioner kommer PQX3-instrumenten att bidra till en mer effektiv och kostnadseffektiv drift med minskad reaktiv effekt. Instrumenten kommer både att mäta effekt och elkvalitet och leverera värdefull information om statusen för varje station. Denna data kan bland annat användas för dynamisk styrning av kondensatorbatterier som tar hänsyn till trafiksituationen i realtid.

Lösningen levereras i nära samarbete med Rejlers Finland som är Metrums samarbetspartner och distributör på den finska marknaden.