Metrum och AddSecure har inlett ett framgångsrikt samarbete när det gäller ”Plug-&-Play” paketlösningar med fjärrövervakade elkvalitetsmätare.
Lösningen ger möjlighet till snabb och enkel installation och driftsättning för kvalificerad mätning och analys av elkvalitet i t.e.x. nätstationer, laddstationer, solcellsanläggningar mm.
Dagens lågspänningselnät börjar redan belastas och påverkas av allt från elbilsladdare till solcellsanläggningar och lösningen ger möjlighet till att hålla betydligt bättre koll på lokala delar av elnätet och att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka de flaskhalsar som riskerar att uppstå.

Metrum och AddSecure har inlett ett framgångsrikt samarbete när det gäller ”Plug-&-Play” paketlösningar med fjärrövervakade elkvalitetsmätare.

Lösningen ger möjlighet till snabb och enkel installation och driftsättning för kvalificerad mätning och analys av elkvalitet i t.e.x. nätstationer, laddstationer, solcellsanläggningar mm.

Dagens lågspänningselnät börjar redan belastas och påverkas av allt från elbilsladdare till solcellsanläggningar och lösningen ger möjlighet till att hålla betydligt bättre koll på lokala delar av elnätet och att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka de flaskhalsar som riskerar att uppstå. Exempel på nya problem som kan övervakas är t.e.x. ökade spänningsvariationer, förhöjd spänningsnivå samt ökat bidrag av reaktiv effekt.

Peter Bratt, försäljningsansvarig Norden kommenterar  ”Tillsammans har vi tagit fram en lösning där Metrums SC mätare (Klass A) och AddSecures kommunikationsrouter är inkluderade i en gemensam robust och vädertålig kapsling. Lösningen inkluderar även backup-batteri för både kommunikationen och för Metrums SC mätare.

Tack vare samarbetet har Metrums SC mätare och AddSecuces kommunikationslösning anpassats för direkt kommunikation och realtidsdata till SCADA-system och ger därmed möjlighet att användas för utökad övervakning av lågspänningsnät dvs som del i ett lågspännings-SCADA.”

Nedan bild visar paketlösningen och kapslingen som är otroligt lätt att installera i nätstationer och andra liknade miljöer.