Dagens elnät är mer utmanat än någonsin och inte minst lågspänningsnät där det sker en snabb förändring med expansiv installation av solcellsanläggningar tillsammans med krafigt ökat effektuttag i lokala delar tack vare allt fler elbilsladdstationer.

Dagens elnät är mer utmanat än någonsin och inte minst lågspänningsnät där det sker en snabb förändring med expansiv installation av solcellsanläggningar tillsammans med krafigt ökat effektuttag i lokala delar tack vare allt fler elbilsladdstationer.

Metrum har av ovan anledning vidareutvecklat vår tidigare mätare anpassad speciellt för lågspänningsnät och nätstationer och släpper nu en uppdaterad nätstationsanalysator – Metrum SC (FR).

Den nya nätstationsanalysatorn är inriktad på att uppfylla alla mätbehov i lågspänningsnät och inkluderar såväl fullt normenlig elkvalitetsmätning och rapportering enligt svenska EIFS 2013:1 som nya mätalgoritmer för avancerad störningsanalys med möjlighet att upptäcka begynnande och intermittenta fel i lågspänningsnät.

Nya Metrum SC (FR) installeras enkelt som fristående mätare på t.ex. befintlig mätartavla men kan även erbjudas i en kapslad lösning inklusive batteribackup och router från AddSecure som kan användas för mätning i alla olika mätpunkter av lågspänningsnät. Utöver nätstationsmätning så används nya Metrum SC (FR) med fördel för mätning av t.ex. laddstationer, solcellsanläggningar och för mätningar i industrimiljö .

Lösningen innebär att mätdata kan överföras kontinuerligt till centrala analyssystem (t.ex. Metrum PQ Controller, Metrum PQ WEB, NIS, SCADA) och att direktlarm fås både vid begynnande och utlösta fel i lågspänningsnät.

Den nya lösningen ger möjlighet för nätbolag att få bättre kontroll över leverans- och elkvaliteten i sina lågspänningsnät och att arbeta förebyggande genom att mätarna larmar vid eventuella avvikelser såsom t.ex. kortvariga spännings- och strömförändringar vilket kan ge en tidig indikation före större fel inträffar som leder till avbrott och kostsamma störningar för både slutkunder som nätbolag.