Metrum har nyligen vunnit en stor internationell upphandling av Elkvalitets/övervaknings-system till ADANI ELECTRICITY i Indien.
Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) är ett helägt dotterbolag till Adani Transmission Ltd bildat genom förvärv av Reliance Infrastructure Limiteds integrerade produktions-, transmissions- och distributionsverktyg som driver Mumbai city. Distributionsnätet sträcker sig över nära 1000 kvadratkilometer och tillgodoser elbehovet för över 2,9 miljoner kunder idag.
Upphandlingen innehöll två separata delar, elkvalitetssinstrument (klass A) och ett centralt övervakningssystem för elkvalitet. Metrum valdes ut som både huvudleverantör av instrumenten samt för att tillhandahålla det centraliserade klient/serversystem som används av hundratals driftingenjörer och ansvariga Chefer på Adani Electrity.

Metrum har nyligen vunnit en stor internationell upphandling av Elkvalitets/övervaknings-system till ADANI ELECTRICITY i Indien.

Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) är ett helägt dotterbolag till Adani Transmission Ltd bildat genom förvärv av Reliance Infrastructure Limiteds integrerade produktions-, transmissions- och distributionsverktyg som driver Mumbai city. Distributionsnätet sträcker sig över nära 1000 kvadratkilometer och tillgodoser elbehovet för över 2,9 miljoner kunder idag.

Upphandlingen innehöll två separata delar, elkvalitetssinstrument (klass A) och ett centralt övervakningssystem för elkvalitet. Metrum valdes ut som både huvudleverantör av instrumenten samt för att tillhandahålla det centraliserade klient/serversystem som används av hundratals driftingenjörer och ansvariga Chefer på Adani Electrity.

Metrum har levererat den nya Metrum PQ Controller Integrated Solution som inkluderar insamlingstjänster för både Elkvalitets-data från Metrum PQ-instrument, men även ett antal andra intrumentleverantörer, tack vare den nya Metrum PQDIF-Import-tjänsten. Detta är en unik lösning som kommer att vara mycket effektiv för Adani Electricity eftersom all elkvalitets-data kan analyseras i ett centralt system med användning av Metrum PQ-analysapplikationer inklusive GIS, globala händelseanalys-verktyg, rapportgeneratorer, statistiska analysverktyg.

Nedanstående bilder visar exempel från den nyligen genomförda ADANI FAT i Sverige och även Metrums utbildning/workshop som genomfördes förra veckan tillsammans med Adani Electricity i Indien.