Metrum har under de senaste åren byggt upp kompetens och vissa lösningar inom maskininlärning. Nu pågår utvecklingen av en generell AI-plattform som ska förstärka Metrums erbjudande och höja värdet för kunderna.

– Vi fokuserar primärt på att bygga upp funktioner för att identifiera fel i elnätet och lämna rekommendationer till operatören, säger Sebastian Östnell som är ansvarig för Metrum R&D och driver AI-utvecklingen. Olika typer av fel ger olika grafiska representationer och vi tränar upp vårt system baserat på data från tidigare händelser.

En störning i elnätet kan till exempel orsakas av en större maskinstart. Det är något som en erfaren operatör kan se och agera på men Metrums AI-utveckling syftar till att tillhandahålla snabba och tillförlitliga beslutsstöd som underlättar operatörens arbete. För Metrums kunder finns det flera fördelar med ett utökat AI-stöd.

– Lagstiftning och regleringar kräver att fel i elnätet ska åtgärdas snabbt, annars drabbas leverantören av sanktionsavgifter, säger Sebastian Östnell. Bättre information och tidiga varningar förebygger driftstopp och höjer driftsäkerheten. För framtiden tittar vi även på lösningar för att geografiskt lokalisera felkällor, något som skulle underlätta arbetet för elnätsbolagen som ofta har långa transmissionslinjer i otillgänglig terräng.

Metrums AI-satsning utgår initialt från behoven och utmaningarna i elnäten men kommer framöver att breddas för att omfatta flera industrier. Målet är att bygga upp en anpassningsbar infrastruktur som passar för olika marknader och som har kapacitet att hantera ett stort antal feltyper.

– Grundproblemen med elkvalitet är desamma oavsett industri och vi försöker vara lyhörda för vad kunderna efterfrågar i fråga om applikationer och anpassningar, säger Sebastian Östnell. Det är en spännande utveckling där vi utvecklar lösningar som verkligen ligger i framkant och som har stor potential att skapa värde för våra kunder.