Under mars medverkade Metrum på en vetenskaplig konferens om smart energi med deltagare från den colombianska industri- och energisektorn. Konferensen arrangerades av Universidad Nacional i Bogotá, Colombia.

Henrik Tuvesson, affärsutvecklare på Metrum, var inbjuden för att berätta om betydelsen av elkvalitetsmätning i smarta elnät. Övriga talare och panelister kom bland annat från KTH, elbolaget Celisia samt Niftyenergy, som är Metrums distributör i Sydamerika.

Kontakta Henrik Tuvesson för mer information →