Vi välkomnar såväl befintliga kunder som övriga intresserade till att delta på Metrums sedan tidigare mycket populära grundläggande elkvalitetsutbildningar som genomförs tillsammans med Högskolan i Borås. Utbildningarna leds av Peter Axelberg (Ph.D) tillsammans med Metrums personal och innefattar såväl teori som praktiska mätningar och laboratorie-övningar inkluderat exempel på olika laster och felkällor relaterade till elkvalitet.
Kursinformation/anmälan (pdf)

Vi välkomnar såväl befintliga kunder som övriga intresserade till att delta på Metrums sedan tidigare mycket populära grundläggande elkvalitetsutbildningar som genomförs tillsammans med Högskolan i Borås. Utbildningarna leds av Peter Axelberg (Ph.D) tillsammans med Metrums personal och innefattar såväl teori som praktiska mätningar och laboratorie-övningar inkluderat exempel på olika laster och felkällor relaterade till elkvalitet.

Kursinformation/anmälan (pdf)