Stor uppslutning i Metrums monter har gett flera konkreta affärsmöjligheter från både elnätsföretag som datacenter. Intresset för lösningar som syftar till att säkerställa en god el-kvalité och minimera driftstopp är mycket stor.

Rätt information som ligger till grund för bättre investeringar i elnätet har aldrig varit mer diskuterat än nu vilket den växande efterfrågan på tillförlitlig mätdata är bevis på. En stor fördel är att vi med PQX3 nu möter de höga krav som ställs på marknaden i form av mätnoggrannhet och systemfunktioner! Vi är väldigt glada över hur imponerade besökarna var över vårt system i montern och att vi verkligen kan medföra nyttor för att förenkla livet för våra kunder.

Utöver tyska kunder var det många kontakter som knöts med både kunder och eventuella partners i grannländerna vilket banar väg för goda samarbeten. Vi håller farten uppe med uppföljning och aktiviteterna i Tyskland ger fortsatt ringar på vattnet!