Kinas Energiminister Nur Bekri var i Göteborg 24 mars och Metrum var en utav de fåtal företag inbjudna att tala om elkvalitet i ett seminarium arrangerat av Business Region Göteborg. 
Energiomställningen pågår för fullt i Kina, där en distribuerad energiproduktionen med nya teknologier ställer höga krav på elkvalitet i elnätet. Mätning och kontroll av elnätet kommer vara en nyckelfaktor vid denna om- och utbyggnad. Kina är det land i världen som satsar mest på förnybar energi,

Kinas Energiminister Nur Bekri var i Göteborg 24 mars och Metrum var en utav de fåtal företag inbjudna att tala om elkvalitet i ett seminarium arrangerat av Business Region Göteborg. 

Energiomställningen pågår för fullt i Kina, där en distribuerad energiproduktionen med nya teknologier ställer höga krav på elkvalitet i elnätet. Mätning och kontroll av elnätet kommer vara en nyckelfaktor vid denna om- och utbyggnad. Kina är det land i världen som satsar mest på förnybar energi, med en global plan att investera 100 miljarder USD årligen i förnybar energi, mer än dubbelt så mycket som USA. Mellan 2015-2021 kommer Kina installera 40% av all vindkraft i världen och 36% av all solenergi. I Kina planerar man att investera 1,6 miljarder USD under denna period, addera 210 GW vindkraft och 110 GW solkraft.

Kinas Energiminister Nur Bekri

Bernt Svensén Business Region Göteborg, Kinas Energiminister Nur Bekri, Professor Tomas Kåberger Chalmers Tekniska Högskola