Metrums löpande forskning och utveckling inom articfiell intelligens och de första produkterna testas nya av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential. Ger möjlighet att kunna förutspå vad som skall hända i elnätet.
Artikel publicerad i Alingsås Tidning tisdag 13 mars 2018 (klicka här för att komma till artikeln):

Metrums löpande forskning och utveckling inom articfiell intelligens och de första produkterna testas nya av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential. Ger möjlighet att kunna förutspå vad som skall hända i elnätet.

Artikel publicerad i Alingsås Tidning tisdag 13 mars 2018 (klicka här för att komma till artikeln):