Göteborg Energi Nät AB har nyligen valt Metrums senaste PQX3-M instrument för uppgradering och installation i sina mottagnings- och fördelningsstationer och kontinuerlig övervakning av sitt 130/10 KV-nät.

Metrums elkvalitetsmätsystem PQ Controller DB och olika mätinstrumentmodeller (såväl fasta som portabla)  har sedan många år använts av Göteborg Energi Nät för löpande kontroll och övervakning av sitt elnät. Systemet kompletterar driftcentralens SCADA-system och ger värdefull mätdata som kan användas både för kartläggning av energi, elkvalitet och störningar inom elnätets olika delar som för förbättrad nätplanering och prediktivt underhåll.

Göteborg Energi Nät har nyligen valt Metrums senaste PQX3-M instrument för uppgradering och installation i sina mottagnings- och fördelningsstationer och kontinuerlig övervakning av sitt 130/10 KV-nät. De nya instrumenten möjliggör både normenlig analyser för spänningskvalitet (EIFS 2023:3, Klass A) som detektering av störningar & förebyggande analyser av t.ex. intermittenta fel vilket hjälper till att minimera avbrottstider och säkerställa en hög driftsäkerhet.

Metrums VD, Robert Olofsson ”Vi är mycket tacksamma och glada för att Göteborg Energi Nät väljer att utöka Metrums mätsystem för sin fortsatta elkvalitetsövervakning av Göteborgs elnät och hoppas på ett fortsatt positivt och givande samarbete”.