Under 2020 har Metrum installerat elkvalitetssystem i flera fördelningsstationer hos det bolivianska elnäts­bolaget SEPSA. Systemen hjälper SEPSA att öka tillförlitligheten i sina leveranser, öka effektiviteten i drift och underhåll samt minska störningar och elkvalitetsproblem.

Det svenska statliga investeringsbolaget Swedfund har delfinansierat projektet där Metrum har utbildat en lokal utvecklings­partner, EP&E, samt SEPSA inom elkvalitet.

SEPSA ansvarar för distribution av elkraft inom Potosí, ett av Bolivias nio departement med drygt 800 000 invånare. Elnätet är totalt 8 500 kilometer långt och Metrums installationer har genomförts på cirka 4 300 meters höjd.