2020 blev ett år som innehöll stora prövningar och ändrade planer för oss alla. För Metrums del har det varit en stor fördel att vår svenska hemmamarknad också är vår största marknad.

Därtill har vi störst andel kunder inom segmentet nätbolag, där intäkterna inte har påverkats av pandemin utan där investeringar och utvecklingsprojekt till stor del har genomförts enligt plan. Vi har levererat produkter och lösningar till kunder enligt vår försäljningsbudget vilket är mycket glädjande under rådande omständigheter.

Ett antal av våra större planerade utlandsprojekt genomfördes under första kvartalet 2020, som till exempel den strategiskt viktiga upphandlingen från Adani Electricity, ett av Indiens största nätbolag. Utöver elkvalitetsmätare har vi även levererat Metrum PQ Controller som Adani kommer använda som centralt huvudsystem för övervakning av spänningskvalitet.

Av de utlandsprojekt som försenats kan vi nu se att de flesta kommer kunna genomföras nu under början av 2021. Det gör att vi har förhoppningar om ett riktigt bra år.

För oss på Metrum gav de yttre omständigheterna under 2020 en möjlighet att fokusera ännu tydligare på utveckling och färdigställande av flera nya produkter. Det gäller såväl nya mätinstrument som nya applikationer och vi ser fram emot att presentera flera nyheter. 

Först ut är vårt nya fasta mätinstrument för lågspänningsnät och nätstationer, Metrum SC FR, som vi lanserade i januari. Metrum SC FR hanterar mätningar av energi och elkvalitet, men även helt nya algoritmer för feldetektering. Instrumentet välkomnas av branschen som upplever stora utmaningar kopplade till den snabba utbyggnaden av solcellsanläggningar och elbilsladdare som ställer helt nya krav på lokala elnät.

Under den senaste tiden har vi även fokuserat på vidareutveckling av automatiska analystjänster där såväl mönsterigenkänning som neurala nätverk skapar helt nya möjligheter, vilket beskrivs närmare i detta nyhetsbrev.

Vi hoppas på ett starkt 2021 men framförallt på att ni alla får vara friska, det är det viktigaste!

Robert Olofsson
Vd Metrum