Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.

Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien – smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. 
Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.
– Det här är en mycket viktig första referensorder för oss i Indien. Här är elnätet under full utbyggnad och uppgradering.

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet.
Genom att utveckla avancerad mätteknik och adaptiva kontrollalgoritmer blir batterilager inom elnätet mer lönsamma och bidrar mer till stabiliteten och optimal användning av elnätet. I kombination med nya affärsmodeller och innovativa faktureringslösningar har vi som mål att möjliggöra en bred tillämpning av batterilager, en kritisk framgångsfaktor för övergången till 100% förnybar energi.

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum – Luleå Energi

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI – Mönsterigenkänningsapplikation

Metrums löpande forskning och utveckling inom articfiell intelligens och de första produkterna testas nya av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential. Ger möjlighet att kunna förutspå vad som skall hända i elnätet.
Artikel publicerad i Alingsås Tidning tisdag 13 mars 2018 (klicka här för att komma till artikeln):