Ökar försäljningen med 65% – Metrum fortsätter att växa

2018 blev ett rekordår för Metrum, där försäljningen ökade med 65%. Ett enormt intresse för elkvalitetsmätning och Metrums produkter och tjänster, både i Sverige och utomlands, både från elnätsbolag och industriföretag. Denna ökning visar på ett stort fortsatt förtroende från existerande kunder, som köper mer av Metrum, men också nya kunder som ser att Metrum är det världsledande systemet och mätinstrument för energi- och elkvalitetsmätning. Mest moderna användarvänliga systemet, med mest funktionaliteter och enkel rapportering. 2018 års försäljning kom också från den nya och senaste PQX3 plattformen,

Smarta Elnät kan bli en exportsuccé – Metrum i Göteborgs-Posten

Elnätsbolag och regulatorer från 4 kontinenter och 7 länder besökte Sverige förra veckan som en del av en studieresa arrangerad av Metrum samt ett antal andra företag och myndigheter. Även Göteborgs-Posten uppmärksammande detta 24 aug med en notis på första sidan och en stor artikel i mittuppslaget.