Det chilenska stamnätsbolaget (TSO) Colbún Transmisión S.A. har valt Metrum som leverantör av mätsystem för kontinuerlig övervakning och analys av elkvalitet i ett antal prioriterade fördelningsstationer (400 kV). Upphandlingen avser Metrums senaste mätinstrument PQX3-FR som kombinerar normenlig elkvalitetsmätning (Klass A) med kvalificerad störningsanalys för att fånga allt från intermittenta fel i elnätet till störningar i högre frekvensområden. All mätdata kommer samlas in och analyseras via Metrums centrala övervakningssystem Metrum PQ Controller DB.
Utöver elkvalitetsmätning på strategiska mätpunkter så är syftet även att visualisera energianvändningen av elnätet för att möjliggöra effektiv planering och förebyggande underhåll.

Det chilenska stamnätsbolaget (TSO) Colbún Transmisión S.A. har valt Metrum som leverantör av mätsystem för kontinuerlig övervakning och analys av elkvalitet i ett antal prioriterade fördelningsstationer (400 kV). Upphandlingen avser Metrums senaste mätinstrument PQX3-FR som kombinerar normenlig elkvalitetsmätning (Klass A) med kvalificerad störningsanalys för att fånga allt från intermittenta fel i elnätet till störningar i högre frekvensområden. All mätdata kommer samlas in och analyseras via Metrums centrala övervakningssystem Metrum PQ Controller DB.

Utöver elkvalitetsmätning på strategiska mätpunkter så är syftet även att visualisera energianvändningen av elnätet för att möjliggöra effektiv planering och förebyggande underhåll. Colbún Transmisión S.A. förvaltar cirka 940 kilometer transmissionsledningar och 28 transformatorstationer med en total kapacitet på 3,9 GW i Chile och Peru.