EIFS 2023:3 – ny föreskrift för leverans- och spänningskvalitet

Energimarknadsinspektionen har tillsammans med representanter från branschen sett över tidigare föreskrift för leveranskvalitet (EIFS 2023:1) och arbetat fram en uppdaterad version som gäller från 2024.

Hur får jag tillgång till uppdateringarna?

Metrum har förberett uppgraderingar av såväl system, mätinstrument och rapportmallar avseende spänningskvalitet för att stödja nya EIFS 2023:3.

För kunder med systemserviceavtal ingår uppgraderingar av systemapplikationer inklusive nya rapportmallar. Vi erbjuder även separata uppgraderingspaket (firmware) av tidigare inköpta mätinstrument av samtliga modeller. Uppdateringspaketen inkluderar stöd för konfigurering enligt nya tekniska krav på 15 minuters energivärden.

Mätinstrument som köps från och med januari 2024 inkluderar stöd för den nya föreskriften.

Kontakta Metrum

Kontakta gärna våra säljare eller supportingenjörer för en översyn av aktuella instrument och prisförslag. Metrums support kan hjälpa till med både uppdatering av system och instrument samt slutlig driftkontroll. Detta offereras separat beroende på omfattning och önskemål.

Mer information från Energimarknadsinspektionen