Namn Organisation
Deltagare från ALE EL
Deltagare från Ale el ekonomisk förening
Deltagare från Bjäre Kraft ek. för.
Deltagare från Bjäre Kraft ek. för.
Deltagare från Kvänum Energi ek. för.
Deltagare från Kvänum Energi ek. för.
Deltagare från SVK
Deltagare från Sundsvall Elnät
Deltagare från Umeå Energi Elnät AB
Deltagare från Vimmerby Energi o Miljö
Deltagare från Vimmerby Energi o Miljö AB
Deltagare från Växjö Energi Elnät AB
Deltagare från Växjö Energi Elnät AB
Deltagare från Ålands Elandelslag
14 deltagare

Elkvalitetsutbildning 2021

Teori och praktiska övningar · Borås den 2 december

Intresset för elkvalitet ökar i takt med att elnätet och anslutna laster förändras. Elkraftproduktion från bland annat vind- och solenergi ändrar förutsättningarna och nya laster ökar kraven på att upprätthålla en god elkvaliteten. Energieffektivisering och utveckling av smarta elnät bidrar också till ett allt större fokus på elkvalitet.

Elkvalitet är ett sammanfattande begrepp som beskriver kvaliteten på en elleverans. Det innefattar många områden inom elkrafttekniken såsom elnätets uppbyggnad, lasters konstruktion, föreskrifter och mätteknik.

Hämta kursinformationen som pdf →

Kursens mål

Kursen ger deltagarna kunskaper i grundläggande ellära och elkvalitet. Kursen innefattar både teoretiska delar samt praktiska övningar vilket ger deltagarna ökad förståelse för vad som innefattas i elkvalitet och hur sämre elkvalitet påverkar elnät.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med eldistribution i någon form, och som vill förstärka sina kunskaper inom området elkvalitet.

Kursmaterial

Allt kursmaterial ingår i kursavgiften.

Kursansvarig

Peter Axelberg, Ph.D inom elkvalitet och styrelseledamot i Metrum med lång erfarenhet inom området elkvalitet – både som lärare, forskare och produktutvecklare. I genomförandet av kursen medverkar också medarbetare på Metrum.

Avgift

9 600 kronor exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Innehåll

Inledning

Trefassystemet

 • Uppbyggnad och grundförutsättningar, fasspänning/huvudspänning, transformatorer (Y/Delta), osymmetri, symmetriska komponenter med mera
 • Syfte: Att sätta elkvalitet i relation till ett ”problemfritt” elnät

Begreppet elkvalitet

 • Bakgrund
 • Hur dålig elkvalitet påverkar elnätet
 • Elkvalitetsparametrar
 • Exempel på hur förnyelsebara energikällor påverkar elnätet

Mätteknik

Elkvalitetsstandarder

 • Mätstandarder (IEC 61000-4-30)
 • Föreskrifter (EIFS 2013:1)

Mätsystem

 • Vad behöver mätas?
 • Portabla vs fasta mätinstrument
 • Analys och presentation
 • Konfiguration (inför laborationer)

Laborationer (praktiska mätfall)

Kursdeltagarna utför några olika laborationer inklusive realtidsmätningar som visar intressanta elkvalitetsfenomen i praktiken.

Kursen ges av Metrum i samarbete med Högskolan i Borås.

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 2 december 2021
 • Tid: Klockan 08:30 till 16:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Elkraftslaboratoriet, Högskolan i Borås, Allégatan 1 · Karta
 • Upplysningar:

  Frågor besvaras av Daniel Hallgren, 070-878 67 10 eller dh@metrum.se