Victor Fogelberg – Proaktiv mätning i lågspänningsnät