Torbjörn Carlsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät