Sven-Erik Berglund – Proaktiva lösningar med hjälp av AI