Stefan Hollertz – Proaktiv mätning i lågspänningsnät