Robert Olofsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät