Peter Hägglund – Proaktiv mätning i lågspänningsnät