Patrik Nordenstam – Proaktiva lösningar med hjälp av AI