Patrik Nordenstam – Proaktiv mätning i lågspänningsnät