Pär Johansson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät