Ola Parnevall – Proaktiv mätning i lågspänningsnät