Mikael Arvidsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät