Mikael Antonsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät