Lars Mattsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät