Jonas Hansson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät