Joakim Berggren – Proaktiv mätning i lågspänningsnät