Jarl Axelsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät