Irina Sandering – Proaktiv mätning i lågspänningsnät