Henrik Larsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät